STRUCTURE SOFA 结构模块沙发
¥34000.00 - 52000.00 (详洽)
STRUCTURE沙发打破了市面上常见沙发的既定印象。大部分沙发把结构隐藏在内部,但STRUCTURE沙发却特地强调了结构。金属制成的框架用外在的结构形式表现出来,带来一种特殊的审美体验。“STRUCTURE(结构)”这个名字就是这样来的。

STRUCTURE沙发由6个基础模块构成,根据用户的喜好和空间大小,可以进行多种组合。金属的结构经过了仔细的考量,尺度宽度和厚度都是精心测算,使之正面看是纤细的,侧面看又能感受到金属厚度所带来的力量感。镀黑的金属所构成的利落直线,承托着丝绒的软包靠垫和坐垫。令这个体量巨大的沙发,却在视觉上拥有轻盈的通透感。


产品编号:SS00A / SS00B / SS00C / SS00D / SS00E
产品尺寸:W1540 x D1353 x H630 (mm)(模块A)                  
                  W900 x D1000 x H630  (mm)(模块B)
                  W1395 x D1000 x H630  (mm)(模块C)
                  W1100 x D1000 x H630  (mm)(模块D)
                  W1100 x D1000 x H630  (mm)(模块C)
沙发材质:金属框架、海绵、鸭绒
面料材质Kvadrat 
金属配件材质:不锈钢镀拉丝黑   
    

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
相关产品
TANG SOFA (1)
TANG 沙发多人位

TANG SOFA (4)crop
TANG 沙发 单人位